10.12.10 - Eigentleg berre tull
Dei ulovlege kaninhoppa i Lensmannsløa enda i ei samrøystes orsaking til Vennelaget.
06.12.10 Kanin med kanonar
Uttrykket «skyta sporv med kanonar» passar svært godt i ei av sakene Hå formannskap får på bordet i morgon...
03.12.10 - Ulovlege hopp i Lensmannsløa
Kaninar bringer løa tilbake på den politiske dagsordenen.
05.05.10 Splittande lensmannsløe
Det er nesten på dagen to år sidan eit fleirtal (18-15) i Hå kommunestyre sa ja til bevaring av Lensmannsløa på Varhaug. Før den endelege avrøystinga ...
03.05.10 - Løa splittar Varhaug
- Ein vond situasjon, meiner Ingun Linda og Jarle Hafver, naboar til Lensmannsløa på Varhaug.
28.04.10 Nei til fleire P-plassar
Fylkespolitikarane fremjar motsegn mot utvida parkering ved Lensmannsløa på Varhaug.
29.01.10 - Stadig ein kamp
Eldar Odland er skuffa over administrasjonen i Hå si behandling av Vennelaget for Lensmannsløa.
28.01.10 Sju nye p-plassar
ikkje behov for 20 nye parkeringsplassar ved Lensmannsløa på Varhaug
10.09.09 - Lagar vanskar for oss
Samarbeidet mellom Hå kommune og Vennelaget for løa på Lensmannsgarden på Varhaug går ikkje knirkefritt.
19.06.09 Vennelaget bestemmer bruken
Det ble fremmet forslag om å riva hele løa, men flertallet holdt likevel fast på å fortsette arbeidet med lensmannsløa på Varhaug.
17.06.09 To forslag for løa
Hå kommunestyre skal torsdag nok en gang prøve å avklare bruken av lensmannsløa på Varhaug.
19.02.09 Eget utvalg for Lensmannsløa
[b]Hå kommune opprettet torsdag kveld et utvalg bestående av syv politikere som skal se nærmere på mulige løsninger for Løa på Lensmannsgarden på Varh...
07.11.08 Nei til løe og basseng
To saker har skapt sterkt engasjement på Varhaug gjennom året som snart er slutt: Restaureringa av den gamle løa på Lensmannsgarden og bygging av symj...
10.10.08 Kor stort blir engasjementet?
Politikarane i Hå vil ha avklart Vennelaget sitt engasjement for løa på Lensmannsgarden etter at bygget er ferdig restaurert.
29.09.08 Ingen løfte til Lensmannsløa
Verken Svein Arve Nygård (FrP) eller Mons Skrettingland (H) ville lova pengar til Lensmannsløa på Varhaug då dei deltok på synfaring laurdag.
22.09.08 Ikkje nøgd med løe-planen
Målet er framleis å få løa på Lensmannsgarden riven, skriv Lene Lerbrekk i eit brev til etat for skule og kultur i Hå.
06.06.08 Prioriterer glasskår - vil utsette løebrua
Fjerning av glasskår får høg prioritet i sikringsarbeidet for den gamle løa på Lensmannsgarden.
09.05.08 Lensmannsløa blir ståande
Eit fleirtal for nei til riving frå Nærbølista, avgjorde saka. Lensmannsløa på Varhaug blir ståande.
07.05.08 - Tenk på barna sin tryggleik
Personalet ved Lensmannsgarden barnehage på Varhaug syner til barna sin tryggleik når dei oppmoder politikarane til å vedta riving av den gamle løa.
07.05.08 Lensmannsløe for fall
Dømt ut frå reaksjonane her i avisa, er Varhaug-bygda delt omtrent på midten i synet på Lensmannsløa.
05.05.08 - Ikkje alle vil riva Lensmannsløa
- Det er feil å framstilla det som at alle foreldre vil riva løa på Lensmannsgarden, seier Turid Siqveland og Oddvar Dubland.
23.04.08 Formannskapet gjekk for riving
Med fem mot fire stemmer gjekk formannskapet i Hå inn for å riva løa på Lensmannsgarden.
17.04.08 - Endelig kvitt løa
Endelig kan Hege N. Lende juble. Politikerne i Hå sier ja til å rive løa på Lensmannsgarden på Varhaug.
04.02.08 - Heller basseng enn ei gammal løe
Foreldre ved nye Lensmannsgarden barnehage på Varhaug vil ha den gamle løa på området riven så fort som råd. - Riv løa, og bruk pengane til symjebasseng, seier dei.
02.08.06 Brann i lensmannsgarden
Det brann godt i den gamle lensmannsgarden på Varhaug då politi og brannvesen kom til staden litt over klokka fire tysdag ettermiddag
04.05.05 Klare til dugnad på løa
- Politikarane i Hå har gjort eit klokt vedtak når dei vil ta vare på løa på Lensmannsgarden, meier Eirik J. Varhaug.
25.04.05 Ny barnehage i staden for løe
- Riv heller løa og bygg ein ny og moderne barnehage, seier Sigbjørn Undheim som meiner det er galskap å setje i stand løa ved Lensmannsgarden barnehage.
16.01.02 Inviterer til reparasjon av trebåtar
Med utgangspunkt i ein gammal gavlabåt frå Hardanger, inviterer Jæren Kystlag til kurs i reparasjon av trebåtar. Onsdag 30. januar er første kurskveld.