25.11.08 Ja til lensmannsløa
Hå formannskap meiner Løa på lensmannsgarden på Varhaug må gjerast ferdig no, og foreslår for kommunestyret at det vert ...
09.05.08 Løa på Lensmannsgarden skal stå
Etter at dei fleste i Nærbølista bestemte seg for å ta vare på løa, var saka avgjort. Det vart 18-15 for å la Lensmannsløa på Varhaug stå.
08.05.08 E-post var offisiell henvendelse
E-postane fylkeskommunen skreiv til Hå kommune om løa på Lensmannsgarden, var meint som offisielle brev. Formannskapet fekk ikkje sjå dei...
22.04.08 Ville ikkje ha innblanding frå fylket
Hå kommune takka nei til uttale frå fylkeskommunen då politikarane skulle drøfta om løa på Lensmannsgarden på Varhaug skal rivast