Artikler som har stått på trykk i Jærbladet:
Artikler som har stått på trykk i Stavanger Aftenblad:
Lesarinnlegg i forskjellige aviser i tida før kommunestyre vedtaket om å ta vare på løa: