Vedtak i Hå Kommunestyre 19. februar 2009:

1) Det opprettes et hurtigarbeidende utvalg av 7 politikere fra kommunestyret, som skal avklare vennelagets mandat. Rollefordeling, administrasjon av løa og utleie ect avklares også.

2) Slik en ser det, må barnehagens behov av lokaler/areal klargjøres skikkelig, samtidig som vennelagets ønsker fro løa vurderes. Det må også avklares hvilken dugnadsinnsats som kan forventes av vennelaget ut fra omfanget av opprustningen av løa.

3) Kommunestyret ser imidlertid at parkeringstilhøvene er problematiske og ber utvalget legge frem en sak hvordan dette kan gjøres.

Som medlem av politikerutvalget velges:
1. Stein Aarsland
2. Reid Skjærpe
3. Mons Skrettingland
4. Svein Arve Nygård
5. Laila Luteberget
6. Trine- Jannike M. Rovik
7. Kari Nord-Varhaug

Leder: Mons Skrettingland