31.01.2012 Fylkesmannen i Rogaland:
Svar på klage på Hå kommunes vedtak om bruksendring av løa
04.01.2012 Fylkesmannen i Rogaland:
Svar på klage på plan 977.1: Detaljregulering for Lensmannsgarden
01.02.2011 Utval for tekniske saker og næring: 42/72
Søknad om bruksendring av løa på Lensmannsgarden, Varhaug.
09.12.2010 Vedtak i Formannskapet: 120/10
Ulovlig bruk av Løa på Lensmannsgarden
28.09.2010 Utval for tekniske saker og næring: 151/10
Plan 997-1 - Detaljplan for Lensmannsgarden, Varhaug - Klage på kommunestyrets vedtak i k.sak 26/10
18.06.2009 Vedtak i Hå Kommunestyre
 
19.02.2009 Vedtak i Hå Kommunestyre
 
08.05.2008 Vedtak i Hå Kommunestyre