Dokumenter fra årsmøtene i Vennelaget for Lensmannsgarden
Årsmøte 2021:
Referat
Godkjent regnskap
Kommentarer til regnskap
Årsmelding for 2020
Årsmelding for 2020 - Arrangementskomiteen
Årsmøte 2020:
Referat
Godkjent regnskap
Kommentarer til regnskap
Årsmelding for 2019
Årsmelding for 2019 - Arrangementskomiteen
Årsmøte 2019:
Referat
Godkjent regnskap
Kommentarer til regnskap
Godkjent arbeidsprogram for 2019
Årsmelding for 2018
Årsmelding for 2018 - Arrangementskomiteen
Årsmøte 2018:
Referat - side 1 Referat - side 2
Godkjent regnskap
Kommentarer til regnskap
Godkjent arbeidsprogram for 2018
Årsmelding for 2017
Årsmelding for 2017 - Arrangementskomiteen
Årsmøte 2017:
Referat - side 1 Referat - side 2
Godkjent regnskap
Kommentarer til regnskap
Godkjent arbeidsprogram for 2017
Årsmelding for 2016
Årsmøte 2016:
Referat
Godkjent regnskap
Godkjent arbeidsprogram for 2016
Årsmelding for 2015
Årsmøte 2015:
Referat
Godkjent regnskap
Godkjent arbeidsprogram for 2015
Årsmelding for 2014
Årsmøte 2014:
Referat
Godkjent regnskap
Godkjent arbeidsprogram for 2014
Årsmelding for 2013
Årsmøte 2013:
Referat
Godkjent regnskap
Godkjent arbeidsprogram for 2013
Årsmelding for 2012
Årsmøte 2012:
Referat
Godkjent regnskap
Godkjent arbeidsprogram for 2012
Årsmelding for 2011
Årsmøte 2011:
Referat
Godkjent regnskap
Godkjent arbeidsprogram for 2011
Årsmelding for 2010
Årsmøte 2010:
Referat
Godkjent regnskap
Godkjent arbeidsprogram for 2010
Årsmelding for 2009
Årsmøte 2009:
Referat
Godkjent regnskap
Godkjent arbeidsprogram for 2009
Årsmelding for 2008
Årsmøte 2008:
Referat
Godkjent regnskap
Godkjent arbeidsprogram for 2008 og 2009
Årsmelding for 2008

Godkjente vedtekter for vennelaget
Klikk her for bilder fra årsmøte.