Besøksstatistikk, fra 01.03.2011
Årsmøte 2021
Me inviterer til årsmøte i Vennelaget for Lensmannsgarden.

Tid: onsdag 17. mars kl. 19:00.
Stad: Løeståvå på Lensmannsgarden.
Innkalling  Møteinnkalling
Årsmelding  Årsmelding 2020
Årsmelding Arrangementskomitteen  Årsmelding arr.komiteen 2020
Arbeidsprogram  Arbeidsprogram 2021
Regnskap  Regnskap 2020
Regnskap  Kommentarer til regnskap

Leige/Bruk av løa
Vennelaget får ofte forespørslar fra personar og organisasjonar som ynskjer å leige løa.
Det er servicetorget på Rådhuset som tar seg av alle henvendelser i forbindelse med bestilling/booking av løa.
Servicetorget kan kontaktes på tlf 51 79 30 00 eller på e-post servicetorg@ha.kommune.no

For meir informasjon om lokala og utleige, sjå kommunen si nettside https://www.ha.no/kultur-og-fritid/lensmannsloa/