Besøksstatistikk, fra 01.03.2011
Årsmøte 2024
Me inviterer til årsmøte i Vennelaget for Lensmannsgarden.

Tid: onsdag 13. mars kl. 19:30.
Stad: Løeståvå på Lensmannsgarden.
Innkalling  Møteinnkalling
Årsmelding  Årsmelding 2023
Regnskap  Regnskap 2023
Regnskap  Kommentarer til regnskap

Leige/Bruk av løa
Vennelaget får ofte forespørslar fra personar og organisasjonar som ynskjer å leige løa.
Det er servicetorget på Rådhuset som tar seg av alle henvendelser i forbindelse med bestilling/booking av løa.
Servicetorget kan kontaktes på tlf 51 79 30 00 eller på e-post servicetorg@ha.kommune.no

For meir informasjon om lokala og utleige, sjå kommunen si nettside https://www.ha.no/kultur-og-fritid/lensmannsloa/